ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์ (Webinar) เรื่อง "เคล็ดลับความสำเร็จเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรสำหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน"

24 สิงหาคม 2563
ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์ (Webinar) เรื่อง "เคล็ดลับความสำเร็จเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรสำหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน"

รายละเอียดการบรรยาย
หัวข้อ: “เคล็ดลับความสำเร็จเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรสำหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”
จัดโดย: กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ผู้บรรยาย:
  • คุณขวัญชัย วรกัลยากุล ผู้อำนวยการกองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  • คุณศุทธิกานต์ กริชไกรวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการศุลกากร กรมศุลกากร
  • และร่วมเล่าประสบการณ์โดย คุณอิสรีย์ นาคสุข
วันเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 – 11.30 น. (เปิดให้เข้าระบบเวลา 09.45 น.)
ช่องทางการบรรยาย: Online ผ่านโปรแกรม ZOOM
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 500 คน
รับชมการบรรยายจากวิทยากรของ 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและกรมศุลกากร ที่จะมาพูดถึงเคล็ดลับความสำเร็จเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรสำหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และร่วมเล่าประสบการณ์โดย คุณอิสรีย์ นาคสุข ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการนำเข้า-ส่งออก และงาน BOI มากกว่า 20 ปี Webinar นี้นำเสนอเป็นภาษาไทย ดำเนินรายการในบรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง

ลงทะเบียนเข้าร่วม Webinar ได้ฟรี
ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม Webinar ในหัวข้อนี้ได้ฟรี ทันทีที่ https://zoom.us/webinar/register/WN_QOS0J1MuRIGt3miBomYGHA โดยขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็ม เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน