ภาพกิจกรรม การขออนุญาตเปิดดำเนินการสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมทั่วไป

01 กรกฎาคม 2563
กิจกรรมสัมมนาในรูปแบบออนไลน์
เรื่อง “การขออนุญาตเปิดดำเนินการสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมทั่วไป”

โดยมีนางสังวรณ์ สุขสำราญ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการ กล่าวเปิดการสัมมนา
และ นางสาวชนกพร หนูหอม เป็นวิทยากรบรรยาย
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563  เวลา 14.00 – 16.00 น.
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 จังหวัดสุราษฏร์ธานี     
เอกสาร สัมมนา      1