บีโอไอ-สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บริษัท เซฟกลัฟ จำกัด ส่งมอบถุงมือ ให้กับโรงพยาบาล 4 แห่ง

21 เมษายน 2563
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6  ได้รับการสนับสนุนถุงมือ Nitrile Gloves จำนวน 30,000 ชิ้น จาก บริษัท  เซฟกลัฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน กิจการผลิตถุงมือยางสังเคราะห์   และได้ส่งมอบถุงมือดังกล่าว ให้โรงพยาบาล 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ และโรงพยาบาลท่าชนะ  เพื่อช่วยกันรับมือโรคระบาดไวรัส covid -19