เจาะลึก...การใช้สิทธิประโยชน์ BOI

08 มกราคม 2563
ภาพ กิจกรรม เจาะลึก...การใช้สิทธิประโยชน์ BOI

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายพิสุทธิ์ โชติอำไพกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (บีโอไอสุราษฎร์ธานี) เปิดงานสัมมนา “เจาะลึก...การใช้สิทธิประโยชน์ BOI”

ภายในงานได้มีการบรรยายเรื่อง "วิธีปฏิบัติการใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-TAX)" พร้อมกับการอภิปราย “วิธีปฏิบัติการขออนุญาตเปิดดำเนินการและข้อควรระวังการใช้สิทธิและประโยชน์”

ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี