ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายธุรกิจ SMEs ไทย” ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

01 กรกฎาคม 2562