บีโอไอ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง "มาตรการส่งเสริมการลงทุน ในปีแห่งการลงทุน"

18 เมษายน 2562
บีโอไอ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง "มาตรการส่งเสริมการลงทุน ในปีแห่งการลงทุน"
ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 - 16:30 น.
ณ ห้อง Grand Hall 202 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติไบเทค