ภาพกิจกรรมงานอบรม งานสัมมนา /ประชุมหารือ /ศึกษาดูงาน/ออกบูธ

การใช้สิทธิประโยชน์ด้านช่างฝีมือ ม.24 และ ม.25 22 มีนาคม 2564

Data is empty

โครงการ “Open innovation Roadshow” 28 ธันวาคม 2563

Data is empty

ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศเปรู 14 ตุลาคม 2563

Data is empty

บีโอไอสุราษฎร์ธานี ออกบูธ โครงการ EXIM MOBILE CLINIC 12 ตุลาคม 2563

Data is empty

การยื่นใช้สิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักรผ่านระบบ EMT 08 กันยายน 2563

Data is empty

การขออนุญาตเปิดดำเนินการสำหรับอุตสาหกรรมบริการและอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 08 กรกฎาคม 2563

Data is empty

หน้า 2 / 5