ข่าวจาก BOI

บีโอไอส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมและบริการลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมสนับสนุนการพัฒนาวัคซีน/ยาในประเทศ 10 พฤศจิกายน 2564

Data is empty

สิทธิบีโอไอ สำหรับ SMEs ครอบคลุมทั้งภาคการผลิต และการบริการ 19 ตุลาคม 2564

Data is empty

บีโอไอกับมาตรการบรรเทาผลกระทบจาก โควิด-19 14 ตุลาคม 2564

Data is empty

บีโอไอ ยกระดับอุตสาหกรรม เซมิคอนดักเตอร์ เพิ่มสิทธิประโยชน์ภาคการผลิตต้นน้ำ ครอบคลุมทั้ง Supply Chain 04 ตุลาคม 2564

Data is empty

บีโอไอ ปรับปรุงกิจการดิจิทัลมุ่งพัฒนาบุคลากร IT ไทย ยกระดับให้ได้มาตรฐานสากลด้วยสิทธิประโยชน์ที่มากขึ้น 30 กันยายน 2564

Data is empty

บีโอไอปรับปรุงและเปิดประเภทกิจการใหม่ขับเคลื่อนการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม 29 กันยายน 2564

Data is empty

หน้า 3 / 15